Gratis Presentatie

Zeer dikwijls kan men zich niet goed voorstellen hoe zo'n opleiding eruit ziet en hoe deze verloopt.

De STEP verzorgt daarom gratis en vrijblijvend korte PP-presentaties (1/2uur) over de opleidingen.

Aan de hand van een powerpoint tonen we hoe en welke praktijk  oefeningen worden aangeleerd en wat de mogelijkheden zijn.

MANUEEL HANTEREN van LASTEN
- BackPerfect Intro
- BackPerfect Basis
- BackPerfect Optimaal
- Workshop On The Job


- Pc - Erg. Opleiding
- Pc - Erg. Afstelling


CONTACT STEP


GRATIS PRESENTATIE OPLEIDINGEN