PC- Ergonomie Afstelling 

STEP bezoekt uw werkplek: fotoregistratie, analyse/ maatname, opstellen WerkplekPreventiePas en ergonomische aanbeveling.

ANALYSE

- Bevraging lichaamsklachten
- Opmeten individuele maten
- Beeldopname voor & na
----

ERGONOMISCHE  AFSTELLING

- Afstellen stoel / bureau
- Instellen beeldscherm
- Muis & Klavier                       
- Toebehoren

--

WERKPLEKPREVENTIEPAS

- Individuele maatname 
- Optimale afstelling
- Aandachtspunten.
- Ergonomische aanbeveling


afstellen bureau.jpgScannen

MANUEEL HANTEREN van LASTEN
- BackPerfect Intro
- BackPerfect Basis
- BackPerfect Optimaal
- Workshop On The Job


- Pc - Erg. Opleiding
- Pc - Erg. Afstelling


CONTACT STEP


GRATIS PRESENTATIE OPLEIDINGEN