BackPerfect ® MHvL
Optimaal- 4 uur

= BASIS 

+ circuitraining 
- Rug Op Slot en Lijnrechterhouding
- Gewichthefferstechnieken
- Inoefenen van de GHT bij Bukken en tillen


4. WERKPLEKSCHOLING:
GHT vertalen naar de werkplek
- Inoefenen en automatiseren van de frequent terugkerende genomen
- Aanbrengen van de Aangewezen technieken bij risicotaken


5. GOEDE OEFENINGEN en PBM van de RUG:

Interpreteren van voorbodes: leren anticiperen bij dreigende klachten
.

 
 Verslaglegging met Professioneel RAPPORT
De opleiding wordt afgerond met een verslag voor het management met  resultaten testen,
klachten profiel, ergonomische aanbevelingen ...

MANUEEL HANTEREN van LASTEN
- BackPerfect Intro
- BackPerfect Basis
- BackPerfect Optimaal
- Workshop On The Job


- Pc - Erg. Opleiding
- Pc - Erg. Afstelling


CONTACT STEP


GRATIS PRESENTATIE OPLEIDINGEN