Humane Ergonomie
 
Met technische ergonomie ligt het accent vooral op de omgeving. Men tracht met ergonomische aanpassingen van de werkplek en/of met hulpmiddelen de fysieke belasting te beperken en zo overbelasting/ lichaamsklachten te voorkomen.
 
Met Humane Ergonomie leert STEP de mens
zelf zijn lichaam ergonomisch en veiliger te gebruiken
om zo de fysieke belasting optimaal op te vangen
en overbelasting/lichaamsklachten te voorkomen.

 Scholing van de mens en hulpmiddelen aan de mens
zijn de basis bij de realisatie van Humane Ergonomie.
Zelfzorg en Zelfredzaamheid zijn het doel.
 
 www.humaneergonomie.nl
 
 
VISIE - MISSIE


HUMANE ERGONOMIE
- HE voor de RUG
- HE bij RSI


STEP Filmservice


Partners/ Referenties


Contact


Veel meer over STEP